Et citat fra Tech Leavers Study.

Det fakultet på Aalborg Universitet, jeg nu befinder mig under, hedder TECH – og i dag kan jeg læse om en undersøgelse fra USA, der sætter fokus på sexisme, racisme og anden chikane i det, man derovre kalder tech-industrien, dvs. virksomheder inden for udvikling af teknologi, som mange med uddannelse fra TECH-fakultet bliver ansat hos. Jeg ved ikke, hvordan det ser ud i Danmark, men det er et trist billede, som Tech Leavers Study tegner af årsagerne til at mennesker holder op med at arbejde i tech-industrien:

  • Næsten 40 procent af de tidligere tech-medarbejdere angav at det var uretfærdig eller dårlig behandling som havde været en hovedårsag til at de holdt op, og især for mænd fra underrepræsenterede grupper (som f.eks. bestemte etniske minoriteter) var det en årsag.
  • 1 ud af 10 kvinder oplevede en eller anden form for seksuel chikane, mens ansatte med LGBT-baggrund var mest udsatte for chikane eller ydmygelse foran andre.
  • 78 procent af de tidligere tech-medarbejdere havde oplevet former for urimelig eller uretfærdig adfærd, og det var især kvinder, der var udsatte for det – og nok så væsentligt: der var mere af denne adfærd i tech-industrien end i andre virksomheder.

Måske er det “bare” samfundsstrukturerne, der legitimerer sexisme, racisme og chikane; på en dårlig dag kan jeg sagtens tænke netop dét. Men måske er det også forhold i branchen, der spiller ind på en negativ måde. Jeg tror ikke, at det hjælper nogen at komme fra uddannelser, hvor der desværre ikke er ret megen mangfoldighed. Og om der er former på chikane på tech-uddannelserne, der minder om hvad man bliver udsat for i tech-branchen, ved jeg ikke. Men når jeg hører om bl.a. kvindelige studerendes oplevelser, er det bestemt ikke kun godt, jeg hører. Dét alene er et meget vigtigt argument for at vi på de pågældende uddannelser tager dette meget alvorligt. De må jo lære det et sted.