I dag var det Undervisningens Dag på Aalborg Universitet, og til denne pædagogiske dag for hele universitetet har der ofte været et lidt svigtende fremmøde. I år var det et helt anderledes godt besøgt arrangement, vi kunne opleve. På AAUs afdeling i Esbjerg var der ganske vist (skal man tro videolinket) kun mødt 5 deltagere op (og de sad tilsyneladende og brugte tiden på at kigge på deres respektive computere) , men i Aalborg var det store auditorium på Kroghstræde 3 propfyldt. Nogle måtte endda sidde på trappen. Det er især de yngre medarbejdere, der nu er begyndt at dukke op, mens der desværre stadig er ganske mange ældre medarbejdere, som jeg aldrig har set til Undervisningens Dag.

Maggie Savin-Baden, der er professor på University of Worcester i England, talte om sin forskning inden for forskellige former for problembaseret læring (PBL), og det lykkedes hende at få mange i tale. Også jeg fik stillet et spørgsmål.

Der var også en interessant workshop om PBL-kompetencer ved Erik Laursen og Diana Stentoft. Mange af os bemærkede uafhængigt af hinanden, at der ganske vist er fokus på projekt- og gruppearbejdsprocesserne på første studieår, men at vi oplever, at en del studerende på senere semestre fortsat har problemer med at organisere deres projektarbejde godt. I dette forår er jeg for første gang i færd med at opdage dette faktum (som næppe er nyt) og med at finde ud af, hvad man bør gøre ved det.

Også en workshop om multiple choice-tests ved Kjeld Nielsen og Kathrin Otrel-Cass var interessant. Jeg er selv temmelig bekymret for at mange vil ty til multiple choice-tests som svar på udfordringen med at skulle eksaminere store hold. Det er bestemt ikke alle læringsmål, man kan teste på denne måde. Samtidig ved jeg dog også, at multiple choice-tests kan være værdifulde redskaber i løbet af et kursusforløb, hvis man vil undersøge de studerendes progression. Og Kjeld og Kathrin gjorde udtrykkeligt opmærksom på at det er nemt at rette en multiple choice-test, men meget svært at konstruere en god test. Især er det en udfordring at finde på gode og overbevisende forkerte svar. En af mine kolleger sagde her, at han i sine tests også havde åbne spørgsmål, hvor de studerende kunne skrive lige hvad de ville, og her kunne han så høste en masse misforståelser han kunne bruge!

(Visited 99 times, 1 visits today)