Noget af det, der virkelig ærgrer mig og andre universitetslærere, er at vi skal bruge megen tid på at overtale de studerende til at følge vores undervisning – og alt for ofte forgæves. Det virker som om stadigt flere studerende mener at have identificeret en eller anden smart genvej til læring, og at undervisere og deres undervisningsaktiviteter mest er til besvær. Som regel tager de pågældende studerende fejl, men de er som oftest svære til umulige at overbevise.

Om få uger kommer den periode mellem undervisning og eksamen, som ofte går under navnet læseferie. Der er forbløffende mange skole- og gymnasieelever og studerende, der ikke læser i løbet af semesteret, men først begynder at læse pensum i denne periode. På engelsk kalder man denne “smarte genvej” for cramming.

Men cramming virker ikke, og den er ikke en smart genvej. Nogle kan bestå, men resultaterne bliver ofte ikke gode, og de lejrer sig ikke i langtidshukommelsen. Man har bestået et kursus, men intet af kursusstoffet bliver hængende.

Det eneste fornuftige er at beskæftige sig med stoffet gennem hele undervisningsforløbet og at bruge eksamenslæsningen til at repetere. Det, der er i spil her, kalder man i kognitiv psykologi for spacing-effekten, og den er særdeles veldokumenteret: Man lærer meget mere ved at strække sin læringsproces ud over længere tid end ved at prøve at koncentrere den på kort tid. Og man bruger ikke engang mere tid i alt på at følge undervisningen, end man ellers ville gøre, hvis man crammedeCramming er ganske enkelt en ineffektiv strategi.

En af de rigtig kendte undersøgelser, der systematisk påviser dette, skyldes den amerikanske psykolog Nate Kornell fra UCLA. I sin konklusion skriver han:

…spacing is more effective than cramming, even if total study time is controlled. Furthermore, learners who perceive massed study as more effective than spaced study should beware: Massed study is seductive, and it can appear to be more effective than spaced study even when spaced study is the more effective strategy.

Det triste er i virkeligheden, at sandhedsvidnerne for at den bedste strategi er at følge undervisningen, er de frafaldstruede studerende, som søger studienævnet om ekstra eksamensforsøg. I næsten alle de ansøgninger, jeg nogensinde har set, skriver ansøgerne at de ville ønske, at de havde fulgt undervisningen systematisk i sin tid.

Hvis cramming virkelig var en god idé, var undervisning nemlig meningsløs, og vi kunne spare en masse resurser. Vi kunne i stedet afholde eksamen i begyndelsen af hvert semester og de studerende kunne bruge resten af tiden på noget andet.

Nogle gange er jeg fristet til at foreslå dette som et forsøg; måske er det virkelig dét, der skal til for at overbevise studerende om at man lærer langt mere ved at deltage i undervisningen og gøre det, som underviserne forventer og opfordrer til, end ved cramming.