I dette semester har jeg overtaget et kursus, jeg tidligere har holdt, og jeg har brugt en hel del kræfter på at lave undervisningsmateriale – podcasts, opgavesæt, kursushjemmeside osv.

Nogle gange slår det mig, at det, netop fordi der kan være ganske mange undervisningsresurser til rådighed, er nødvendigt for studerende at tænke nøje over om de bruger dem godt – og hvordan. Som mange ved,  er det en kilde til stor ærgrelse for mig, at så mange studerende, som tilfældet er, bruger undervisningsresurserne på en underlig måde. Jeg lærer nok aldrig at vænne mig til at en stor procentdel af de studerende ikke vil deltage i min undervisning. Uden at jeg skal overvurdere min egen betydning er jeg overbevist om at det kun kan være en fordel for studerende at have kontakt til en person, der befinder sig på et andet niveau end dem selv. Men det er der mange studerende, der i vore dage tilsyneladende ikke mener.

Jeg kan læse om hvordan forskere på Stanford har bedt studerende om at reflektere over hvad de ville have ud af et kursus og på baggrund af det lave en studieplan og så opdatere den løbende. Det ser ud til at have en gunstig virkning på de studerendes adfærd og læringsudbytte. Underligt er det ikke, for det er præcis dét, studerende på AAU bør gøre i forbindelse med deres projektarbejde. Men i kursussammenhæng gør vi normalt ikke noget tilsvarende, og måske er det derfor, vi ser så mange dårlige strategier som cramming og så megen instrumentel adfærd, der ikke fører til noget godt. Vi lærer aldrig de studerende at følge et kursus, herunder at begrunde ikke bare over for sig, men også over for andre, hvorfor de gør som de gør.

Det nærmeste, vi kommer den slags refleksioner, er de studieplaner som frafaldstruede studerende medsender, når de indsender en ansøgning om dispensation til ekstra studieforsøg. Interessant nok siger de studerende her aldrig, at de vil undlade at følge de planlagte aktiviteter, undgå kontakt til underviseren og bruge nogle få dage på læse stoffet lige inden eksamen – tværtimod!

Men hvorfor er det egentlig ikke alle studerende, der skal lave en begrundet studieplan? Det burde være en naturlig indledning til ethvert forløb – og vi kan så bede de studerende om at revidere denne portfolio undervejs og lade dem underkaste peer review fra andre studrende. Og hvis hver studerende for hvert kursus skal lave en portfolio, kan vi også bruge denne portfolio til at vejlede dem, hvis de ikke skulle bestå.

(Visited 208 times, 1 visits today)