Ovenfor er en oversigt over krige i verden inden for de seneste 600 år. De lyserøde cirkler markerer krige, og størrelsen af dem indikerer antallet af ofre. Kurven over det samlede antal civile og militære dødsfald er markeret med rødt, mens kurven over militære dødsfald er markeret med sort.. De to verdenskrige i forrige århundrede er selvfølgelig de største cirkler, men Trediveårskrigen er også påfaldende stor. Det er også påfaldende, at der ved indgangen til vort århundrede har været et voldsomt aftagende antal militære dødsfald. Antallet af civile dødsfald er også aftaget, men især de militære dødsfald er aftaget. En forklaring kan være, at teknologi og praksis i vore dage har ændret krigsførelsen, så soldater oftere ikke dør, men “bare” bliver såret – for i virkeligheden svækker man den anden krigsførende part endnu mere, hvis man efterlader den med flere sårede, som den skal tage sig af.

Man kan selvfølgelig bruge grafen til at observere, at der “altid” (dvs. i de seneste 600 år) altid har været krig et eller andet sted i verden. Heraf vil pessimister så konkludere, at krig er uundgåelig. Men der har også altid været steder i verden, hvor der var fred – den slags er bare sværere at afbilde på en sammenlignelig facon. Fordi der altid har været sådanne fredelige enklaver, burde man måske også kunne konkludere, at fred vil være uundgåelig.