Jeg og mange andre har en grundopfattelse af at man kan ændre folks politiske holdninger ved at præsentere dem for utvetydige fakta. Men en undersøgelse foretaget af fire samfundsforskere fra USA og Storbritannien under præsidentvalget i USA i efteråret 2016 er interessant i den henseende. 

Forskerne bad vælgere om at vurdere en række udsagn, som Donald Trump havde fremsat i løbet af valgkampen – og som var faktuelt forkerte. Forskerne gav vælgerne data, der viste at Trumps påstande var ukorrekte og bad dem om at vurdere om Trump havde sagt sandheden eller ej. Det overraskende er at de vælgere, der støttede Trump, ikke havde problemer med at gå med til at Trump havde talt usandt – men det havde ingen signifikant indflydelse på deres beslutning om at ville stemme på ham

I konklusionen skriver forskerne

Still, our results provide compelling evidence that citizens can accept factual corrections of misstatements even when they are made by one’s preferred candidate during a presidential election. However, any optimism should be cautious. Information about the accuracy of a claim had little effect on people’s attitudes toward the candidate being corrected. Respondents—particularly Trump supporters—took the corrections literally, but apparently not seriously.

Det er interessant, at man (i hvert fald for nogles vedkommende) kan acceptere, at politiske udsagn er faktuelt forkerte, men at man ikke tager dette så alvorligt, at man skifter mening på afgørende vis. Og trist er det egentlig også, for det er endnu et tegn på at det gode argument ikke betyder nær så meget for opinionsdannelsen, som det burde, i den politiske debat. Og især er det interessant at vælgere, der bakker om den reaktionære nationalisme som f.eks. Donald Trump er eksponent for, især har svært ved skifte mening.

(Visited 134 times, 1 visits today)