I Chronicle of Higher Education kan man læse en interessant artikel af den amerikanske universitetslærer James M. Lang, der har eksperimenteret med at bruge en anden slags dialogbaseret kursusundervisning for store hold. Ideen var at bruge en web-baseret tilgang, hvor de studerende kunne spørge og svare ved at bruge deres smartphones – og det fungerede godt. Mange studerende, der normalt var tavse i plenum, bidrog nu. Men da James Lang fortalte om sin tilgang til sine kolleger og brugte den i en præsentation, var der bagefter en kollega, der bemærkede at han var blevet distraheret midt i smartphone-dialogen – for da han så på sin telefon, lå der en besked fra hans datter.

Det førte James M. Lang til at tænke over hvordan brugen af teknologi kan være distraherende i undervisningen. Der er der allerede mange, der også har tænkt over – jeg har skrevet om det her, og jeg ved at der er bekymring i den danske folkeskole også.

Nogle ved, at jeg, i de år hvor jeg endnu holdt forelæsninger, endte med at forbyde de studerende at bruge computere under forelæsningerne. Da jeg for et par år siden holdt et foredrag om flipped classroom for gymnasielærere, bad jeg dem om at lægge deres computere væk under min præstation. Det gik godt, i al fald de første 20 minutters tid. Så begyndte gymnasielærerne at grave deres kære krammemaskiner frem igen.

Men det rigtig interessante her er Langs idé om at lave de studerende forhandle sig frem til en “forfatning” for kursusundervisningen, der eksplicit fortæller hvilken adfærd der er ønskelig og acceptabel fra studerendes side i undervisningssammenhæng, og hvilken der ikke er. Det er ikke en ny idé som sådan; vi kender den allerede fra projektarbejde på Aalborg Universitet, hvor projektgrupper ofte laver en gruppekontrakt, der fortæller hvilken adfærd der er ønskelig og acceptabel i projektarbejdet.

Det rigtig gode her er, at de studerende (i modsætning til universitetslærerne i vore dage) er vokset op med alle de teknologiske muligheder og ved at skulle lave en fælles “forfatning” dels kan trække på deres livslange erfaring, dels vil være nødt til at forholde sig kritisk til distraktionerne.