Er menneskeheden, som den findes nu, den første teknologiske civilisation på vores planet? Eller var der mon en anden art før os, der nåede samme udviklingstrin som os? I en del science fiction-fortællinger, bl.a. H.P. Lovecrafts kortroman At The Mountains of Madness, dukker denne forestilling op. Men så er det påfaldende, at vi aldrig har fundet spor af sådanne gamle civilisationer.

I en ny artikel i International Journal of Astrobiology (også omtalt på ScienceDaily.com) argumenterer matematikeren Daniel P. Whitmire fra University of Arkansas for vi er den første og den sidste teknologiske civilisation på vores planet. Hans argument bunder meget kort fortalt i en probabilistisk betragtning om at vi er en typisk teknologisk civilisation. Der har været masser af tid, hvor andre teknologiske civilisationer kunne opstå på Jorden, men det er ikke sket, for der er ingen spor af dem. Og fordi vi er typiske og der ikke er spor af tidligere civilisationer, må det så medføre at vi er den eneste civilisation, der nogen sinde vil få disse kompetencer. Vi ender med at ødelægge biosfæren helt, for ellers ville der kunne opstå nye civilisationer senere. Og den triste lovmæssighed må da være, konkluderer Whitmire, at når en art på en planet opnår teknologisk kompetence, da ender den med at gøre det af med alt liv på den planet, den bebor, og gøre det forholdsvis hurtigt. Dette vil også kunne give en forklaring på Fermis paradoks, nemlig at vi aldrig har fået kontakt med andre civilisationer, selv om universet er så stort, at der burde være nogen derude.

Det er unægtelig en trist konklusion.