Hvert semester er der et heldagsmøde på Institut for datalogi, hvor alle medarbejdere skal deltage. I dag var det tid til endnu ét af slagsen. Som regel er der ikke så mange, der siger noget – plenumformen gør typisk at det er de samme, der taler (og ofte også ytrer sig ganske hyppigt).

Om formiddagen var der besøg fra fakultetets ledelse, der bl.a. fortalte om den nye budgetmodel og om et langsigtet mål om at få projektarbejdet gjort mere centralt og at få de kompetencer, som hidtil er dukket op i kurserne, bedre relateret til projektarbejdet og nedtone kurserne eller måske erstatte dem helt med andre undervisningsformer på længere sigt.

Om eftermiddagen var der bl.a. præsentation af planerne for den nye uddannelse i data science, men den grundigt forberedte præsentation af strukturen af den nye uddannelse blev hurtigt til en diskussion (mellem ganske få personer) af hvilke kurser, der skulle være på hvilke dele af uddannelsen og hvilke grupperinger, der skulle stå for dem. Det var ærgerligt at overvære, hvordan diskussionerne endte i kursusflytteri, efter at det om formiddagen var blevet betonet at projektarbejdet på uddannelserne skulle fremstå mere centralt.

Grunden til at så mange diskussioner af uddannelserne på et universitet med udstrakt projektarbejde alligevel ender i kursusflytteri er formodentlig den enkle (og ærgerlige), at kurserne er så veldefinerede og at man som universitetslærer netop her har stor mulighed for at bestemme indholdet – det kan man nemlig ikke i nær samme grad for projektarbejdets vedkommende.

Retfærdigvis skal jeg tilføje, at der også i dag var en diskussion af gruppedannelse i forbindelse med projektarbejde, og her holdt jeg et kort oplæg. Det var ikke fordi det var mig der indledet, at denne diskussion nok var den mest interessante i dag – det var fordi det var godt for én gangs skyld at kunne tale om projektarbejde.