Kim Damgaard i sengepraktik. Foto: DR (http://www.dr.dk/nyheder/indland/ressourceforloeb-gjorde-kim-damgaard-mere-syg-end-han-var-i-forvejen)

Da jeg i sidste måned var i Edinburgh, mødtes jeg med en gammel bekendt, der er dansker, men i mange år har boet i Skotland. Undervejs i vores samtale kom jeg til at tale om pensionsreglerne i Danmark og nævnte her sengepraktik. Da jeg beskrev denne horrible foranstaltning, måtte jeg igen pointere, at det ikke var satire, og det blev endnu engang klart for mig at reglerne for førtidspension og fleksjob efterhånden mest går ud på at forhindre borgere i Danmark i at kunne gøre brug af disse muligheder. Ordet resurseforløb er det seneste i en række af forskønnende eufemismer. Og dertil kommer, at fleksjob er blevet en mulighed for at lade nogle mennesker arbejde billigt uden de sædvanlige rettigheder for almindeligt ansatte.

I dag kom der så et rigtig godt initiativ fra 41 danske fagforeninger – heriblandt min fagforening, Dansk Magisterforening – der har til formål at ændre på den absurde praksis, så man bl.a. ikke kan være i resurseforløb i mere end fem år og så løn og så arbejdsvilkår ved ansættelse i fleksjob skal fastsættes i samarbejde med de faglige organisationer .

Men det er trist, at det skal nå så vidt, og det hele vidner om at synet på sociale ydelser har ændret sig fundamentalt på en måde, der er helt parallel med den måde, hvorpå mange beslutningstagere har ændret holdning til et begreb som statsborgerskab. Man tænker ofte ikke på dette, men også på det sociale område er der tale om et område i samfundet, hvor menneskerettighederne er under pres. Sociale ydelser ses ikke længere som en rettighed, man vil kunne opnå, men som et privilegium for de få. Tilsvarende er det tydeligt, at fleksjob-ansatte ikke bliver set som ansatte med de rettigheder, som en sædvanlig lønmodtager har.