Et websted, der kalder sig Budgethuset, laver rådgivning til gældsramte borgere og har i den forbindelse undersøgt hvad leveomkostningerne er i Danmark. Ovenfor kan man se beregningen for en enlig person uden børn.

Det er interessant at sammenligne med de rådighedsbeløb, som de nuværende kontanthjælpssatser giver anledning til. Blandt andet er det interessant at se, hvad flygtninge og danskere, der er vendt tilbage til Danmark efter en periode i udlandet, kan få i den såkaldte integrationsydelse. Satsen for integrationsydelse er 5945 kr. pr. måned for en enlig uden børn.

Og det lyder umiddelbart tilforladeligt. Men læg mærke til at der i budgettet ovenfor  ikke er nævnt husleje, el, vand, varme, reparationer, vedligeholdelse og boligforsikringer osv. Man kunne selvfølgelig undlade a-kasse-bidrag og opsparing, men der er stadig et godt stykke vej op til en normal husleje. Der er på den anden side ikke indregnet udgifter til ferie – men borgere på den såkaldte integrationsydelse har ikke ret til ferie.