I dag udtaler undervisningsminister Merete Risager, at der nu ikke længere skal være internetadgang til eksamen i gymnasieskolen. Hendes argument er at internetadgang åbner “en motorvej til snyd”.

Jeg har været (og er) betænkelig ved internetadgang i forbindelse med eksamen, og det har været (og er) en af mine store betænkeligheder ved digital eksamen, som den nu er blevet indført på danske universiteter. Mulighederne for snyd er én bekymring, men vi ved endnu ikke meget om hvor stort omfanget er eller kan blive. Brug af Internet ved eksamen blev først mulig på de gymnasiale uddannelser i 2012 og mere udbredt blev det først i 2014. En langt større bekymring er for mig, at bedømmelseskriterierne ved eksamen nu er ved at ændre sig meget voldsomt på kort tid, fordi det kan være svært at undersøge hvilke dele af en besvarelse, der anvender oplysninger fra Internet. En anden er, at internetadgang introducerer en lang række sikkerhedsproblemer, hvis man tillader eksaminanderne at medbringe deres egne computere. En tredje bekymring, jeg har, er at digital eksamen ofte bliver indført ikke af pædagogiske hensyn, men ud fra et ønske om rationalisering.

Samtidig er jeg dog også meget bekymret over at en minister vil bestemme detaljerne om en eksamensform. Hvordan det går, så vi sidst, da gruppeeksamen blev forbudt i 2007. Det er interessant at overveje bedømmelsesformer, men ikke på den måde, det sker nu. De nuværende diskussioner om eksamen virker skråsikre og dårligt kvalificerede, og det er ikke første gang, at det er sådan. Da gruppeeksamen blev forbudt, skete det ud fra en i bedste fald misforstået idé om at eksamen skulle måle paratviden – men alle, der har deltaget i en projekteksamen på universitetsniveau opdager, at eksamen undersøger en hel masse andre læringsmål, der stikker langt dybere.

Det bedste ville være at udvikle eksamensformer, der kan bruge internetadgang hvor den slags giver mening i forhold til læringsmålene og afsætte resurser til andre bedømmelsesformer, hvor de stadig giver mening.