Jeg kan nu læse at Dansk Folkeparti vil gøre det sværere for udenlandske statsborgere at få bl.a. tandlægehjælp og SU. Forslagene vil de tage med ind i finanslovsforhandlingerne, så erfaringen fra tidligere viser, at de formodentlig vil blive indarbejdet. Partiet vil indføre et optjeningsprincip i stil med ordningen om “integrationsydelse”, der giver kontanthjælpsmodtagere reduceret kontanthjælp, hvis de har opholdt sig uden for Danmarks grænser mere end 1 år i de seneste 8 år og “brøkpension”, der gør det umuligt at få fuld folkepension, hvis man ikke har boet i Danmark i mindst 40 år.

Dansk Folkeparti har altid haft det som en helt central del af deres politik at det skal  være meget sværere for udlændinge at komme til Danmark, men de seneste forslag vil også give danske statsborgere i udlandet yderligere ulyst til at vende hjem og herboende danske statsborgere yderligere ulyst til at forlade Danmark i en årrække, fordi konsekvenserne bliver så voldsomme. Der er allerede mange sager, der viser at det er svært for danskere at vende tilbage til Danmark med deres udenlandske familie, fordi tilknytningskravet ofte gør at familien ikke kan få opholdstilladelse.

Dansk Folkeparti og dets efterhånden mange støttepartier er blevet så fikseret på at “udefrakommende” ikke skal tage noget fra “danskerne”, at de ikke bare er med til at skabe en gruppe af mennesker, der får ekstra lave sociale ydelser (“brøkpensionisterne” vil aldrig kunne slippe ud af dem) men også forhindrer det samkvem mellem Danmark og udlandet, som der ellers er mange års tradition for.