Foto: DR

De følelser, vi viser, kommer til at præge vores hvilende ansigt, og dette gør det muligt i et vist omfang at bedømme menneskers sociale baggrund ud fra deres “hvileansigt” . Det kan man se af en undersøgelse fra University of Toronto, hvor to forskere har undersøgt netop dette, dvs. hvordan forsøgspersoner bedømte menneskers sociale baggrund ud fra deres “hvileansigt”.

De to forskere udvalgte studerende fra familier, hvis husstande havde en indtægt på under 60.000 dollars og studerende fra familier, hvor husstanden havde en indtægt på over 100.000 dollars – derefter tog de tilstræbt neutrale portrætter af de pågældende studerende. En gruppe forsøgspersoner skulle så bedømme om personerne på billedet var rige eller fattige. Forsøgspersonerne havde ret 53% af tiden, men de kunne ikke forklare hvilke kriterier de brugte.

Undersøgelsen peger på at forsøgspersoner er signifikant mere tilbøjelige til at opfatte et menneske med et “hvileansigt”, der virker positivt, som en, der har haft et liv i velstand og tilfredshed – og disse mennesker er ofte nogen, der kommer fra mere velstående familier.

Det er interessant og skræmmende at den sociale arv, vi alle har, i et vist omfang sætter sig i vores ansigt. Den ene af forskerne udtaler

“People talk about the cycle of poverty, and this is potentially one contributor to that,” Rule suggests, noting that where you come from may not be as easy to fake as you think: “Over time, your face comes to permanently reflect and reveal your experiences. Even when we think we’re not expressing something, relics of those emotions are still there.”

Derfor er det også interessant at tænke over hvordan f.eks. de nu eksisterende fattigdomsydelser påvirker menneskers ansigter, og hvor længe denne påvirkning mon bliver ved med at vare.

(Visited 49 times, 1 visits today)