Kategorier
Blog Det er samfundets skyld

Andre værdier

Bruttonationalproduktet (BNP) er et mål for et lands samlede produktion af varer og tjenester minus værdien af de råstoffer, der er blevet anvendt. Egentlig er det måske indlysende, men der er andre mål for værdier end BNP. Alle, også de, der er kritiske over for den eksisterende økonomiske verdensorden, har imidlertid en tendens til at fokusere på BNP. Hvis man f.eks. søger på Google med ordene “Enhedslisten bruttonationalprodukt”, får man 108.000 resultater!

Den italienske økonom Lorenzo Fioramonti, der er professor ved University of Pretoria, har lavet et essay om hvor vigtigt det er at fokusere på også andre mål for værdi i et samfund end bruttonationalprodukt. Kvaliteten af arbejdslivet, folkesundheden, miljøets tilstand og den enkeltes engagement i samfundsforhold er andre mål for værdi.

Det interessante er faktisk, at liberalismens fader, Adam Smith, gjorde netop dét – han insisterede på at målet for hvilke værdier, der blev skabt i det gryende industrisamfund, ikke var adelen eller dens værd, men derimod hvad industriherrerne i den nye økonomi frembragte.

Nogle vil her sige, at folkesundhed, miljøets tilstand m.m. er afledt af bruttonationalproduktet – at det er BNP, der skaber betingelserne. så jo højere BNP, jo bedre råd er der til f.eks. at beskytte miljøet og til at skabe et godt sundhedsvæsen (og dermed folkesundheden) og muligheder for godt arbejdsliv. Men her er det værd at bemærke, at man sagtens kan have et højt BNP og samtidig have problemer på anden vis. Og mange af foranstaltninger, der skal til for at skabe f.eks. et godt arbejdsliv eller god miljøbeskyttelse, er i virkeligheden ikke forbundet med store omkostninger, måske tværtimod. Og der findes f.eks. også virksomheder, der skaber stor profit, men samtidig belaster miljøet voldsomt.

For mig at se bør det være tid at have et mangedimensionalt billede af kvaliteten af en økonomi i stedet for at fokusere så meget på simple størrelser som BNP.

(Visited 23 times, 1 visits today)
Loading Facebook Comments ...

Skriv et svar