Kategorier
Blog Menneskerettighederne Undervisning

Det er noget snyd (?)

Foto: Simon Reiter © DR

Forslaget fra undervisningsministeren om, at gymnasier skal kunne få adgang til indholdet på elevernes private computere og indhold fra sociale medier, viser for mig dels hvor betænkeligt glade politikere er blevet for at detailreguleret eksamensformer (en udvikling, der begyndte med det berygtede forbud mod gruppeeksamen), dels hvor lidt vi egentlig ved om bring your own device-politikkernes konsekvenser. Derudover viser forslaget også skræmmende tydeligt, hvor lidt hensyn til privatlivets fred efterhånden betyder for politikere. 

Og dertil viser forslaget en holdning, der egentlig ikke gør andet end at legitimere den holdning hos nogle studerende, som ofte kaldes instrumentalisme. Det er den holdning, at man altid bør handle, så det  bliver så nemt at bestå eksamen som overhovedet muligt. Og fordi hensigten helliger midlet, er alle midler acceptable. Set på denne måde er eksamenssnyd en ekstrem form for instrumentalisme.

Undervisningsministeren regner med at mange studerende er instrumentalistiske og derfor snyder, og hun bruger derefter sin tolkning af at hensigten (at forhindre eksamenssnyd) helliger midlet (at tillade ransagning af studerendes/elevers data). Forslaget er lige som så mange andre forslag, der tager udgangspunkt i at hensigten helliger midlet, i strid med den Europæiske Menneskerettighedskonvention, men menneskerettighederne er i forvejen ikke i høj kurs hos den danske regering, så dette aspekt kommer desværre ikke bag på mig.

Eksamenssnyd er et faktum, men det bedste vi kan gøre, er (og her taler jeg selv af bitter erfaring) at vi ikke tænker på studerendes instrumentalistiske adfærd som et vilkår, men som en adfærd, der i ikke ubetydeligt omfang udspringer af bestemte vilkår – som f.eks. karakterræset for at kunne komme ind på bestemte videregående uddannelser og ræset for ikke at blive fanget af fremdriftsreformer o.lign. Og så skulle vi hellere få udviklet nogle bedømmelsesformer, hvor det simpelthen ikke giver mening og ikke kan betale sig at snyde, dvs. komme instrumentalismen til livs.