Kategorier
Blog Det er din egen skyld

Farvel til dagpengene?

Den eneste gang, hvor jeg har modtaget dagpenge, var lige efter at jeg var blevet cand.scient. Jeg var blevet lovet en ansættelse som kandidatstipendiat, som det hed dengang, men den ville først træde i kraft to måneder efter at jeg var færdig. Og i de første fire uger kunne jeg ikke få bistandshjælp, som det hed dengang. Men derefter fulgte en måned på den lave dimittendsats. Det var få penge, men bedre end ingen ting og det gjorde det muligt for mig ikke at skulle forlade mig på min mors velvilje (som var stor) og at forberede mig på at rejse til Skotland, hvor jeg skulle i gang med et PhD-forløb.

Nu kan Berlingske røbe, at regeringen har planer om at forlænge karenstiden for nyuddannede til fire måneder.  Også andre arbejdsløse skal rammes;  dagpengene for unge under 30 skal ned på den samme lave sats, som arbejdsløse under 25 i dag får. Og seniorjoblønnen skal sænkes til højeste dagpengesats; dette har regeringen allerede haft planer om i mere end et år. Dette sidste vil gøre, at mennesker tæt på efterlønsalderen kan risikere at have et fuldtidsarbejde, hvor de ikke tjener mere end de ville kunne få på dagpenge. Det er ikke helt klart for mig, præcis hvordan dette hænger sammen med flosklen om at “det skal kunne betale sig at arbejde”. Det er heller ikke klart, at en karenstid på fire måneder vil gøre det nemmere for nyuddannede at finde sig et godt arbejde. Nogle nyuddannede har en ansættelse på hånden, når de afslutter uddannelsen, men mange har det ikke. Vi kan nu risikere, at flere nyuddannede vil blive presset yderligere til at søge ufaglærte jobs i konkurrence med andre, og det er hverken til gavn for de nyuddannede fremtidige jobmuligheder eller for dem, de måtte udkonkurrere.

Hvorfor skal der ske disse nedskæringer? Er de arbejdsløse blevet for rige og for dominerende? Svaret er tilsyneladende, at de penge, der bliver sparet, vil gå til en ny erhvervs- og vækstpakke, der blandt andet skal forbedre iværksætter- og aktiekulturen. Med andre ord: Bedre vilkår for aktiehandlere og virksomhedsejere, dårligere vilkår for arbejdsløse.

Endnu en gang bliver det tydeligt, at den danske regering først og fremmest opfatter dagpengesystemet ikke som en sikkerhed for mennesker, der er mellem ansættelser, men som en form for sanktion.

(Visited 24 times, 1 visits today)
Loading Facebook Comments ...

Skriv et svar