Nye stole

Jeg kan ikke mindes et styringsgruppe på de uddannelser, hvor jeg har undervist, hvor de studerende ikke har udtrykt deres manglende begejstring for de sorte kontorstole, de har haft til rådighed i grupperummene. Det var ganske rigtigt nogle legendarisk elendige stole; når jeg har mødtes med studerende i grupperummene, så jeg så godt som altid mindst én defekt stol stå i et hjørne.

Det blev så i november, at stolene omsider blev udskiftet – og det var en sejr for vores studienævnsforkvinde, der længe havde kæmpet for dette. Ironisk nok er det formodentlig den allestedsnærværende akkrediteringsproces, der spillede ind. Ledelsen på Aalborg Universitet har begrundet ganske mange af deres beslutninger med at de ville være nødvendige, hvis universitetet skulle akkrediteres. Og nu var det så åbenbart frygten for ikke at blive akkrediteret på grund af faldefærdigt inventar, der gjorde udslaget.

Hvad der nu skal ske med alle de gamle stole, ved jeg ikke. Jeg håber ikke, de bliver eksporteret. Men det er værd at gemme én enkelt af dem og placere den i en dertil indrettet glasmontre.