Kategorier
Blog Den akademiske biks Mad og drikke

Kantinekrigen

Kantinen på Roskilde Universitet (til venstre) og kantinen på University College Sjælland (til højre). Foto: Foto: Marcel Mirzaei-Fard og Karoline Graulund Nøhr.

Det er ikke hver dag at jeg er fundamentalt uenig med alle politiske partier, men det er jeg nu. De danske universiteter skal i stadigt større omfang tænke økonomisk, og nu er der kommet en ny taxameter-model, som alle partier bakker op om. Universiteterne skal nu konkurrere om midler på basis af hvor god ansættelighed, de færdiguddannede har. Den idé, at universiteterne skal være konkurrenter, går tilbage til taxameterprincippets fødsel i 1990erne og bliver intensiveret, da 5 procent af basismidlerne bliver sat på finansloven – og yderligere intensiveret, efterhånden som eksterne forskningsmidler skal finansiere mere og mere. Hele denne idé om konkurrence mellem universiteterne er i sidste ende ikke af det gode.

I USA kan man se konsekvenserne af konkurrence mellem videregående uddannelsesinstitutioner på nogle ret overraskende måder. I en ny serie podcasts af Malcolm Gladwell kaldet  Revisionist History er der således et afsnit om to private amerikansk universiteter, der konkurrerer om studerende. Det ene universitet, Bowdoin College, slår sig op på at tiltrække studerende på basis af den udsøgte mad, som universitetets kantine serverer. Og alt dette er en konsekvens af en konkurrence med det andet universitet, Vassar College. Vassar College har en politik om at tiltrække studerende fra lavindkomstfamilier, der kan få nedsat undervisningsafgift; det har Bowdoin College ikke. Begge universiteter er – i lighed med større universiteter i USA – nødt til at have en stor egenkapital (det, man i USA kalder for en endowment) for at kunne satse. Vassar College er nødt til at spænde livremmen ind, selv om de har en stor egenkapital. Men på den anden side vil man ikke miste de studerende, som betaler fuld undervisningsafgift, for de er en kilde til indtjening. Og derfor prøver Vassar College at slå sig op som et universitet, hvor mad ikke er så vigtig, mens Bowdoin College gør det stik modsatte. Det er en absurd konsekvens af konkurrencen at fokusere på disse sekundære parametre – og konsekvensen kan i USA blive at universiteter, der ikke gør så meget for at skabe mangfoldighed, ender med at trække det længste strå.

Vi har endnu ikke set danske universiteter fremhæve deres kantiner i reklamematerialet, men der er faktisk en “kantinekrig” mellem Roskilde Universitet og University College Sjælland. Mange studerende på RUC har efter sigende været utilfredse med maden i universitetets kantine, og derfor lokker UCSJ dem over til deres kantine. Og vi kan se, at de danske universiteter bliver mere og mere fokuseret på deres egenkapital i disse år. Dette er en meget tydelig konsekvens af de usikkerheder, som konkurrencen mellem universiteter fører med sig.