Kategorier
Blog Den akademiske biks Undervisning

Kvalitetssikring?

I dag er der en interessant kronik i dagbladet Information af Peter Dahler-Larsen, der er professor ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet og Lene Tanggaard, der er professor ved Aalborg Universitet. På nogle måder rører de ved bekymringer, jeg selv tidligere har givet udtryk for.

Udgangspunktet er de mange mekanismer til såkaldt kvalitetsstyring, som efterhånden præger en stor del af hverdagen på offentlige arbejdspladser og er en følge af mange års New Public Management. Forfatterne af kronikken tager udgangspunkt i de evalueringer af undervisning, som vi kender dem fra universitetsuddannelserne. Hvert år, når semesteret er omme, kan studerende udfylde nogle standardiserede evalueringsskemaer og vurdere de undervisningsaktiviteter, de har haft. Resultaterne af evalueringerne bliver sendt videre til studienævnene, der har pligt til at reagere på dem.

Jeg har selv ærgret mig over at uddannelsesevalueringerne havde så lave svarprocenter, og her er jeg bestemt ikke den eneste. Ofte har vi måttet sige, at det har været svært at konkludere noget, når kun få studerende svarede. Nu er der blevet gjort en stor indsats for at få svarprocenterne op, og det er også lykkedes. Så på sin vis var det godt. Men ét væsentligt problem er der stadig, nemlig at uddannelsesevalueringerne er standardiserede og derfor stiller samme spørgsmål til alle undervisningsaktiviteter, også selv om de kan være tilrettelagt forskelligt. Et andet er, at evalueringerne kommer sent og udelukkende bliver brugt som styringsredskab efter undervisningen er overstået. I løbet af semesteret er der ikke samme muligheder. Jeg er blevet overrasket over at der nogle gange ikke har været særligt mange kommentarer til en undervisningsaktivitet i løbet af kurset, men at der til gengæld har været mange, stærkt negative kommentarer, og også af personlig art, i evalueringerne efter semesteret (jeg har selv fået meget hårde evalueringer af min undervisning i år og tager dem selvfølgelig til mig). Min formodning er, at kommentarerne kun sjældent bliver mindre barske af, at man kan skrive dem anonymt – og der er ikke megen dialog i en situation præget af anonymitet. (Jeg har tidligere skrevet om mine betænkeligheder ved anonyme evalueringer.)

Jeg kan godt få et indtryk af, at den eksisterende mekanisme til kvalitetssikring ikke er så velegnet til rent faktisk at sikre kvalitet. Den er ganske vist nem at sætte i værk og viser at “der bliver gjort noget”, men den er svær at få til at fungere godt (hvilket måske også er et tegn på at det ikke er det rigtige tiltag) – og den er ikke baseret på hverken de studerendes eller undervisernes behov, men udelukkede på en ledelses behov for dokumentation.

I kronikken skriver forfatterne

På tilsvarende vis bør man skabe mulighed for, at enhver studieleder, lærer eller studerende kan bede om en skemabaseret evaluering af et fag. Hvis studerende er voksne nok til at stemme ved valget og til at gå i krig for fædrelandet, kan man også give dem myndighed til at rejse en debat om undervisningsudvikling, der hvor de finder den nødvendig. Det kan man fint imødekomme uden at skrue et obligatorisk system ind i væggen.

Det handler ikke om at ignorere input fra de studerende, men at imødekomme dem på en mere direkte og fleksibel måde, som er mindre formaliseret og dokumentationskrævende.

Netop dét er en vigtig pointe. Det bedste vil være et krav om at alle undervisere undervejs i et forløb selv iværksætter en evaluering af deres undervisning – på hvilken måde de så finder passende: I form af skemaer, af kvalitative interviews, af et møde med holdet af studerende eller på anden vis. (Også dette har jeg tidligere skrevet om.) Det ville kunne hjælpe med at sikre pædagogisk udvikling for den enkelte underviser og forhåbentlig også med at skabe en bedre dialog mellem undervisere og studerende.

Tilsvarende tanker vil man formodentlig kunne gøre sig om andre former for offentlig virksomhed – at evalueringen skal finde sted på deltagernes præmisser og styret af dem, i stedet for at komme oppefra som et styringsredskab.