Kategorier
Blog Den akademiske biks Undervisning

De erfarne og de uerfarne

I dag holdt Dorina Gnaur fra Institut for læring og filosofi og jeg et oplæg på et andet institut ved Aalborg Universitet om PBL Exchange. PBL Exchange er er en webbaseret platform for udveksling af spørgsmål og erfaringer for de undervisere, der vejleder projekter hos os. Jeg har tidligere skrevet om dette system (og fortalte om det til en konference i Cape Town tidligere i år). Vi, der står bag det, tænker at det især for uerfarne vejledere vil kunne komme dem til gavn.

Bagefter kørte Dorina mig tilbage til mit institut (jeg har som bekendt en forstuvet fod, der gangbesværet!), da jeg skulle deltage ved et opstartsmøde for forårssemesteret. Det viste sig imidlertid at være et meget lille møde, og ved et af de underlige sammentræf, livet kan give, blev det samtidig et tydeligt eksempel på hvorfor vi er nødt til at gøre ensærlig  indsats for at hjælpe uerfarne vejledere. Den eneste, der dukkede op ud over mig, var nemlig en nyansat postdoc fra udlandet, som skulle være vejleder på det semester, hvor jeg er koordinator. Så mødet endte med at blive en uformel samtale mellem ham og mig. Det viste sig desværre, at der var nogle af de centrale faglige områder på semesteret, han ikke kendte til – ja, han vidste ikke engang at de pågældende fagligheder eksisterede. Det kom fuldstændig bag på mig. Problemorienteret projektarbejde kendte han i lighed med de fleste andre udefra kommende nyansatte heller ikke til. I mit stille sind var jeg nu ikke så lidt bekymret.

Det er ikke den nye unge vejleders fejl, at han er uerfaren på disse områder. Som alle andre postdocs er han først og fremmest ansat til at bistå ved et forskningsprojekt, men skal også undervise som del af sin stilling. På mange andre områder virker han til at være rigtig kompetent, og han var også en tiltalende fyr. Han er blevet tildelt undervisningsopgaven af andre, og jeg er sikker på at han vil gøre sit bedste. Men om han har fået en undervisningsopgave, der passer til ham og de studerende, er en anden snak.

Vi er simpelthen ikke gode nok til at sluse uerfarne vejledere ind i systemet. PBL Exchange er et værktøj, der vil kunne hjælpe – men det kan ikke stå alene. De, der tildeler undervisningsopgaver, skal også overveje hvad det reelt koster at bruge uerfarne vejledere.

Det er, som om der hos nogle på mit universitet er en antagelse om at projektvejledning er en nem opgave, som alle vil kunne påtage sig. Men det er det slet ikke – tværtimod, vil jeg endda hævde. Det, der typisk sker, er at de af os, der har erfaring som projektvejledere, ender med at blive faglige og pædagogiske mentorer for de uerfarne vejledere (som netop også godt ved, at det at vejlede ikke er nemt). Som regel tager dette ganske megen tid, men man bliver ikke honoreret for sin mentorgerning – og den uerfarne vejleder får heller ingen kompensation. Og ofte sker der desværre det, at de uerfarne vejledere året efter ikke skal være vejledere mere, selv om de nu er i gang med at opbygge nogle nye kompetencer, der kan blive værdifulde i deres videre gerning.