I dag stod det klart, at der med usvigelig sikkerhed vil komme konflikt på det offentlige område. Jeg og mange andre medlemmer af DM (Dansk Magisterforening) deltog i et orienteringsmøde, hvor Jens Vraa fra DMs sekretariat og Camilla Gregersen, der er DMs forkvinde, fortalte om baggrunden og om hvordan vi skal forholde os. Camilla skulle egentlig have været i Aalborg, men hendes flyafgang blev aflyst og hun talte til os via et videolink fra Aalborg Universitet i København.

Der er rigtig meget, der skiller parterne denne gang, og det blev endnu engang tydeligt, at situationen er historisk vanskelig. Det var vigtigt og interessant at få belyst hvad arbejdsgivernes krav om at fjerne betalt frokostpause faktisk indebærer. For nogle virker det som en bagatel, men det er det slet ikke. Fjernelsen af betalt frokostpause indebærer nemlig enten længere arbejdsdage (to en halv time oveni hver uge) eller en reduktion i lønsummen på 7 procent, dvs. færre kolleger eller lavere løn til alle.

Der var mange spørgsmål fra os om hvad konflikten vil medføre. Hvordan konflikten vil forløbe, og hvor omfattende den bliver, ved vi ikke endnu. Men det er vigtigt at få afklaret, hvad den vil betyde for hver enkelt af os. Blandt andet var nogle medlemmer, der er udenlandske statsborgere fra lande uden for EU og Norden, nervøse for om de ville miste deres opholdstilladelse i tilfælde af en strejke. For under en strejke ophører den normale ansættelse. Men DM har her lovet at sørge for at holde disse medlemmer uden for strejken. Ingen, der er fagligt organiseret, skal risikere at miste sit livsgrundlag på grund af en lovlig konflikt.

Jeg og alle andre fik bestyrket vores allerede klare fornemmelse af at vi, der er offentligt ansatte, står sammen her på tværs af faggrænser, og det var en god oplevelse. Det er også godt at opleve, at uorganiserede nu omsider ser situationens alvor og begynder at melde sig ind i fagforeningerne. Camilla Gregersen nævnte endda undervejs mit blogindlæg om konflikten, hvor jeg kraftigt opfordrer alle uorganiserede til at melde sig ind!

Denne opfordring er hermed gentaget.