Kategorier
Blog Den akademiske biks

Alt er forandret?

Op til weekenden kom der pludselig en mail fra Aalborg Universitets rektor om at der i dag, mandag skulle afholdes et fortroligt møde om en sag af stor betydning. Fordi jeg er medlem af samarbejdsudvalget på mit institut fik også jeg denne besked.

Jeg frygtede det værste – store nedskæringer, massefyringer, nedlæggelse af institutter, fusionering med en anden institution (f.eks. Syddansk Universitet)… I morges var det underligt at cykle på arbejde, og modvinden føltes næsten helt symbolsk.

Det, der er skete, var dog noget ganske andet: Universitetets administrative struktur bliver lavet fuldstændigt om. Fakulteternes administration bliver fjernet, og de administrative opgaver overgår nu enten til centraladministrationen eller til institutter. Hver dekan får sit eget sekretariat. Og så bliver de såkaldte skoler, der blev indført for et lille årti siden som en overbygning på studienævnene, fjernet igen. Det bliver nu institutterne, der får ansvaret for uddannelserne. Dekanerne og de akademiske råd findes stadig, og fakulteterne findes stadig, men deres rolle er endnu uklar. Alt dette kan tilsyneladende ske uden at universitetets vedtægter skal revideres overhovedet. Den endelige fordeling af ansvarsopgaver er endnu ikke besluttet; der er blevet nedsat arbejdsgrupper, der skal stå for dette. Ændringerne træder i kraft til oktober i år.

Måske er alt dette godt. I studienævnet, hvor jeg sad og stadig sidder, brugte vi lang tid på at finde ud af hvad der var vores ansvarsområde og hvad der var skolens. Det er unægtelig enklere uden et mellemled.

Jeg kan heller ikke lade være med at bemærke, at beslutningen om den store forandring ikke er så hemmelighedsfuld som beslutningen i 2016 om delingen af det teknisk-naturvidenskabelige fakultet. Dét i sig selv er et skridt i den rigtige retning.

Det er på den anden side påfaldende, at to så store ændringer sker med så lille et mellemrum. Når man tænker på de erfaringer, vi ellers har gjort inden for de seneste 15 år, kan man godt frygte, at der blot endnu engang sker det, at magten bliver centraliseret, mens ansvaret bliver decentraliseret. Den økonomiske styring af uddannelserne bliver i al fald helt uomtvistelig, i og med at institutterne får ansvaret for dem. Og endelig er det bemærkelsesværdigt, at strukturen på AAU nu kommer til at ligne strukturen på SDU ganske meget. Både rektor og de to senest ansatte dekaner kommer fra lederstillinger på SDU.