Kategorier
Blog Etiske fordringer

Psykisk vold

I går besøgte Sherin Khankan og Khaterah Parwani Studenterhuset i Aalborg for at fortælle om deres arbejde med Exitcirklen, der skal hjælpe mennesker, der bliver udsat for social kontrol og psykisk vold. I modsætning til hvad mange tror, er det mange forskellige mennesker i Danmark, der er ofre for den slags.

Til arrangementet, der var særdeles velbesøgt, kom meget af samtalen til at handle om årsagerne til psykisk vold. I en artikel fra Exitcirklen er der en definition på psykisk vold:

Psykisk vold kan bl.a. indebære systematisk kritik, social kontrol, tyranni, trusler om vold, jalousi, isolation, nedvurderende adfærd og dominans.

Du er offer for psykisk vold hvis du bliver, mobbet, dagligt kritiseret, kontrolleret og domineret af et andet menneske og har en følelse af at du går på glasskår og ikke kan være dig selv.

Eller hvis du skal leve op til et andet menneskes forventninger og krav, på en måde der strider imod din egen overbevisning og overskrider dine egne grænser.

Eller hvis du er ulykkelig og ikke føler dig som et frit menneske med retten til selvbestemmelse.

Det, der slår mig ved denne beskrivelse, er at ganske meget af denne adfærd, faktisk også dækker udbredte fænomenter i det danske samfund.  Udsatte grupper som arbejdsløse, kontanthjælpsmodtagere, sygemeldte, handicappede og flygtninge bliver ofte nedvurderet og kritiseret som gruppe af ledende politikere, og nogle af de politiske tiltag, vi ser i disse år, handler om at få f.eks. flygtninge isoleret fra andre mennesker.

Der er også former for psykisk vold, der hersker på patriarkalske miljøer ude omkring på arbejdspladserne, hvor ledelsen er præget af management by fear og intimideringstaktikker.

Om den psykiske vold i familier og ægteskaber er et produkt af usunde samfundsstrukturer, eller om man tager den psykiske vold med sig fra hjemmet ud i samfundet og på arbejde, ved jeg ikke. Mit gæt som lægmand er, at begge dele gør sig gældende.

(Visited 45 times, 1 visits today)
Loading Facebook Comments ...

Skriv et svar