Kategorier
Blog Retspolitik

Farvel til Jyske Lov?

I denne uge kunne man læse, at den danske regering vil indføre “dobbeltstraf” for forbrydelser begået i bestemte områder af landet, de såkaldte ghettoer. Socialdemokraternes retsordfører, Trine Bramsen udtaler, at partiet mener, at idéen om strafzoner lyder “fornuftig”.

I FN’s Konvention om Borgerlige og Politiske Rettigheder (som Danmark har ratificeret) står der imidlertid

Artikel 14

     1. Alle skal være lige for domstolene.

Nogle politikere vil nu formodentlig hævde, at dette blot viser, at menneskerettighederne kun er til besvær, og at dansk lov ikke skal tage hensyn til dem.

Men se så Jyske Lov fra 1241. Denne lov er fra en tid, hvor tortur, dødsstraf og vilkårlige fængslinger hørte til dagens uorden, og hvor der på ingen måde var demokrati. Men her står der:

Loven skal ikke gøres eller skrives til nogen mands særlige fordel, men efter alle deres tarv, som bor i landet.

Hvis regeringen og Socialdemokraterne får held med at gennemføre deres forslag (hvad de vil få svært ved uden at lade Danmark forlade international menneskerettighedslovgivning), vil det også betyde at de bryder med et princip, der går helt tilbage til Jyske Lov. Hvad mon Dansk Folkeparti vil synes om dét?

I øvrigt er det interessant at bemærke det paradoksale i, at man tilsyneladende vil bekæmpe “parallelsamfund” ved at skabe en lovgivning og en retspraksis, der kun gælder bestemte steder.

(Visited 177 times, 1 visits today)
Loading Facebook Comments ...

En kommentar til “Farvel til Jyske Lov?”

Skriv et svar