Billede: TechNode (https://technode.com/2017/08/23/chinas-social-credit-system-ai-driven-panopticon-or-fragmented-foundation-for-a-sincerity-culture/)

Regeringens “ghettoudspil” Ét Danmark uden parallelsamfund bliver indledt med linjerne

Regeringen ønsker et sammenhængende Danmark. Et Danmark som bygger på demokratiske værdier som frihed og retssikkerhed. Ligeværd og frisind. Tolerance og ligestilling. Et Danmark hvor alle deltager aktivt.

Men virkeligheden er en anden.  Når statsministeren til Berlingske udtaler at

Selve danskheden er truet, og derfor er det nødvendigt at gøre op med tanken om, at alle i Danmark skal behandles lige.

er det unægtelig svært for at få denne udtalelse til at harmonere med de flotte ord om retssikkerhed, ligeværd og ligestilling.

Udspillet tilsidesætter helt utilsløret sædvanlige ideer om retssikkerhed. For nylig skrev jeg om ideen om “dobbeltstraf”. Nu kan vi læse, hvordan man vil ændre databeskyttelsesloven, så det bliver muligt at samkøre vilkårlige databaser med personfølsomme oplysninger for at lave et pointsystem for børnefamilier.

Denne idé minder i øvrigt i forbløffende grad om, hvordan man i Kina er i fuld gang med at lave et pointsystem for alle borgere. Også her samkører systemet mange databaser med personfølsomme oplysninger, hvorefter hver enkelt borger får tildelt en rating. I det danske system er det så kun personer, der bor bestemte steder i landet, der skal være med i pointsystemet. Men det er ikke klart for mig, hvorfor det skulle være mindre problematisk, at det kun er personer, som regeringen ikke har tillid til, der skal udsættes for et pointsystem. For mig at se skaber både pointsystemet og ideen om “dobbeltstraf” netop nogle meget veldefinerede parallelsamfund, hvor der gælder andre regler end i resten af det danske samfund. Og det er endnu et skridt ind i det panoptikon, som den franske sociolog Michel Foucault talte om: Et samfund hvor magthaverne som udgangspunkt overvåger borgerne, og borgerne er passive subjekter.

Ideen om at man skal tilsidesætte grundlæggende borgerrettigheder for at “sikre friheden for alle” er blevet brugt mange gange gennem historien, men jeg har svært ved at komme i tanke om tilfælde, hvor denne slags sanktioner har ført til mere frihed.