Vi er kun to en halv måned inde i 2018, og vi har allerede oplevet disse udspil fra regeringen:

  • Udflytning af 4000 statslige arbejdspladser, herunder opdelingen af Miljøstyrelsen (17. januar)
  • Nyt optjeningskrav for dagpenge (7. februar)
  • Sammenbrud i overenskomstforhandlingerne på det offentlige område (23. februar og frem)
  • “Ghettoudspillet” (2. marts)
  • Varslet om lockout af 440.000 offentligt ansatte  (7. marts)
  • Rapporten Universitetsuddannelser til fremtiden (12. marts)

Der er kun få uger, til tider endda kun få dage mellem alle disse udspil, der hver især vil påvirke ikke helt få mennesker.

Jeg kan ikke lade være med at spekulere på, om denne pludselige initiativrigdom her tidligt i 2018 mon er udtryk for en strategi fra regeringens side – at meningen er, at de mange udspil skal “skygge for” hinanden og især, at konflikten skal komme i fokus på bekostning af de mange andre forslag. Når regeringen så griber ind i konflikten, vil den fremstå som ansvarlig og få øget opbakning, og alle de andre forslag er da trængt i baggrunden og glider nemmere ned.

Det er i al fald udmattende at følge med i.