Foto: Mikkel Hede.

Fordi konflikten er blevet udsat, kan jeg få afsluttet dette års forløb af kurset Syntaks og semantik. Forhåbentlig kan dette kursus og det projektarbejde, de fleste studerende, der følger kurset, laver samtidig, skabe en god forståelse for de teorier og teknikker, der skal til, når man laver et programmeringssprog.

Det er altid lidt ærgerligt for mig at skulle fortælle de studerende, at de fleste af de programmeringssprog, de kender, faktisk ikke er særligt teoretisk velfunderede. Man kommer let til at miste troværdighed, for når de berømte programmeringssprog ikke har fulgt de samme teoretiske principper som man bliver undervist i, hvordan kan underviserne så tillade sig at kræve den slags af de studerende?

De allerfleste udbredte programmeringssprog er faktisk en slags “datalogiens murermestervillaer”. En murermestervilla er en hustype, der var populær i Danmark i det 20. århundrede. De var ikke tegnet af arkitekter, men var udtryk for solidt håndværk. Det gjorde, at de på den ene side var grundigt konstruerede og på mange måder driftssikre, på den anden side måske ikke så kreativt designede og heller ikke godt fremtidssikrede. F.eks. er det ikke altid nemt at energisikre en murermestervilla, og ofte er loftsetagen lidt underlig. Men der er mange, der stadig bor i murermestervillaer, og de kommer sikkert til at stå i mange år endnu.

Udbredte programmeringssprog som C, C++, Javascript mm.  er selvfølgelig i et vist omfang produkt af viden fra datalogi.  Men nogle af dem blev til inden der fandtes et solidt grundlag for hvordan man kunne definere semantikken af et programmeringssprog, og andre blev skabt af nogen, der ikke vidste ret meget om den slags. Seneste velkendte eksempel er vel det nu så populære Python, der blev til i 1991. Engang sagde Guido van Rossum, der er hovedmanden bag dette sprog, i et interview at

But Python’s compiler has no idea what your code means, and that’s useful too.

Den slags er lidt ærgerligt at læse. Der er ikke andet for end at minde de studerende om at vi ikke uddanner murermestre på et universitet, men at godt håndværk selvfølgelig er vigtigt at kende til, også for akademikere.