Kilde: uvm.dk

I dag kan jeg læse, at Socialdemokraterne vil give en præmie på 50.000 kroner til alle uddannelsessøgende, der vælger og gennemfører bestemte erhvervsuddannelser. Det er uklart for mig, om en sådan bonus virkelig vil påvirke unges valg af løbebane. Der er en del forskningsresultater, der belyser unges valg af uddannelser, og kontakte præmier ser ikke ud til at være det, der gør forskellen.

Det nye forslag er for mig at se endnu en hovsa-løsning uden evidens. Hvad med at man i stedet gav de uddannelser, som man gerne vil have til at tage, særligt gode vilkår? Det ville være godt under alle omstændigheder. Noget så afgørende som praktikpladser er et stort problem. Og så har vi slet ikke talt om den virkning, de årlige nedskæringer på to procent fører til på alle uddannelser.