Også i denne weekend har jeg været ude i solskinnet. Jeg kan ikke huske, hvornår maj måned i Danmark sidst har været så sommerlig som i år. Det har været dejligt at opleve godt sommervejr, men samtidig sidder jeg også med en lidt underlig følelse af, at noget ikke er som det burde være.

Man kan ikke slutte fra enkeltstående tilfælde af ekstremt vejr til at klimaet forandrer sig; man er nødt til at måle over en længere årrække. Men det er lidt påfaldende, at vi i 2018 allerede har haft dage, der er varmere end den varmeste dag i 2017, hvor der blev målt 26,6 grader ved Abed på Lolland 15. august. Så tidligt som den 19. april i år blev der målt 26,7 grader i Karup.

Og man skal også se på udviklingen for den globale middeltemperatur. Den er tydelig – den globale middeltemperatur har siden 1970 været voksende.  Og jo højere den globale middeltemperatur er (forstået som den gennemsnitlige temperatur ved Jordens overflade, hvor alle lokaliteter og alle årstider er regnet med), jo mere sandsynlig er episoder med særligt varmt vejr.

Det er også bemærkelsesværdigt, at april 2018 var den 400. måned i træk, hvor gennemsnitstemperaturen var højere end gennemsnittet for månederne.