Foto: Miriam Dalsgaard.

I disse år er det som om familiebegrebet er ved at ende i en slags undtagelsestilstand, hvor man splitter familier eller bevidst udsætter dem for voldsom stress. Den amerikanske praksis med at adskille migranters børn fra deres forældre er et særligt voldsomt eksempel. New Statesman har en skræmmende reportage fra et af de længst fungerende centre i USA.

Der er også blevet afsløret en praksis for at bortadoptere børnene af de mennesker, der har forsøgt at komme ind i USA. Denne praksis med adskillelsen af børn og deres forældre kender man også fra Australien, hvor mange børn fra den oprindelige befolkning blev fjernet fra deres forældre, så de kunne blive placeret i lejre og opdraget “på en civiliseret måde”. Man har her talt om “de stjålne generationer”; filmen Rabbit-Proof Fence fra 2002 skildrer tre australske børns flugt fra en sådan lejr.

Og vi kender ideen med at placere familier i undtagelsestilstand fra dansk asylpolitik. Undtagelsestilstanden ser vi bl.a. i beslutningen om at uledsagede flygtningebørn selv skal betale for familiesammenføring og i de hårde vilkår for børn på udsendelsescentre som Sjælsmark. Jeg skrev i sidste måned om hvordan politikere fra regeringen og Dansk Folkeparti konsekvent taler hårdt om familierne på disse udsendelsescentre. Denne måde at tale om afviste asylansøgeres familier på stammer formodentlig fra 2009, hvor Peter Skaarup fra Dansk Folkeparti til Politiken sagde

Man kommer hurtigt i en situation, hvor afviste irakiske asylansøgere bruger deres børn og skubber dem foran sig. Børnene er forældrenes gidsler, som de bruger overfor myndighederne. Det synes jeg er skammeligt…

Man kan imidlertid lige så vel beskrive situationen på en anden måde, nemlig at det er myndighederne rundt om i verden, der skubber børn foran sig og på denne måde bruger dem som gidsler for at fremtvinge en bestemt situation. Og dette er særligt skammeligt, for det er nemlig myndighederne, der har forpligtet sig til at efterleve menneskerettighederne og deres formulering om at familien som enhed er ukrænkelig. I Verdenserklæringens artikel 16, stk. 3 står der at

Familien er samfundets naturlige og fundamentale enhedsgruppe og har krav på samfundets og statens beskyttelse.

og i Børnekonventionens artikel 3, stk. 3 står der at

Deltagerstaterne påtager sig at sikre barnet den beskyttelse og omsorg, der er nødvendig for dettes trivsel under hensyntagen til de rettigheder og pligter, der gælder for barnets forældre, værge eller andre personer med juridisk ansvar for barnet, og skal med henblik herpå træffe alle passende lovgivningsmæssige og administrative forholdsregler.

(Visited 106 times, 1 visits today)