Kategorier
Blog Den akademiske biks Det er samfundets skyld

Åbent landskab?

På Aalborg Universitet har vi efterhånden set en bevægelse over mod kontorlandskaber – mange studerende har ikke noget grupperum, og mange ansatte skal dele kontor med andre. På AAU i København er kontorlandskaber hverdag for alle.. Disse ændrede forhold skyldes i ikke helt ringe grad nedskæringer, men jeg oplever også at ledelsen mener at vide at kontorlandskabe og lignende arbejds- og studiemiljøer er til fordel for ansatte og studerende. Som det så ofte er tilfældet, forsvarer man en nedskæring med at den er til gavn for alle, der bliver ramt af den.

Undersøgelser fra bl.a. USA tyder på at åbne kontorlandskaber ikke er populære blandt dem, der skal arbejde i dem. Men hvordan påvirker det rent faktisk adfærden?

I en ny undersøgelse fra USA har Ethan S. Bernstein og Stephen Turban fra Harvard  målt hvordan kontorarbejdere i to amerikanske virksomheder blev påvirket af ændringen i arbejdsomgivelser. I begge virksomheder foretog de to forskere en grundig registrering (med accelerometre, sensorer osv. osv.) af de ansattes adfærd i månederne inden overgangen til et kontorlandskab og i månederne efter.  Og i begge tilfælde observerede Bernstein og Turban at den personlige interaktiv aftog efter at virksomheden var gået over til kontorlandskab. Til gengæld var der en øget brug af e-mail (hvilket umiddelbart kan virke underligt) og et fald i produktiviteten.

Min egen observation, når jeg ser kolleger på AAU, der sidder i kontorlandskaber, er i overensstemmelse med det. Mine kolleger, der sidder i åbne landskaber, ser ud til at forsøge at isolere sig så godt som muligt fra hinanden. Nogle af dem bruger f.eks. støjreducerende hovedtelefoner.  Og jeg har fra min vejledningspraksis en tydelig fornemmelse af at studerende, der ikke har deres eget grupperum, tilbringer færre timer på universitetet. “Åbne landskaber” skaber, så vidt jeg kan fornemme, ikke mere interaktion, men måske snarere mindre.

Det var næppe kontorlandskaber, Ulf Lundell havde i tankerne, da han skrev “Jag trivs bäst i öppna landskap”.

(Visited 122 times, 1 visits today)
Loading Facebook Comments ...

Skriv et svar