En ny kandidat i medicin aflægger lægeløftet på Aalborg Universitet. Foto: Lars Horn/Lars Horn / Baghuset

I dag kunne jeg se at ACM, der er en international, men reelt voldsomt amerikansk domineret, forening for dataloger, har opdateret sine etiske retningslinjer. 

Det er godt, at der findes sådanne retningslinjer, og i en virkelighed, hvor  automatiseringen kan have voldsomme konsekvenser for menneskers arbejdsliv og hvor dataanalyse kan bruges til overvågning og undertrykkelse, er den slags bydende nødvendigt. Og så glemmer jeg ikke, at nogle af dem, jeg tidligere har undervist, desværre valgte at arbejde for virksomheder, der hjælper diktaturstater.

I Danmark skal alle, der bliver færdige med medicinstudiet, afgive lægeløftet ved en ceremoni på det universitet, de dimitterer fra. Når man har afgivet lægeløftet, begynder man sin gerning som læge, og løftets indhold fortæller om de etiske retningslinjer for denne gerning og om hvilken faglig standard man vil stræbe efter. Det danske lægeløfte stammer som andre landes lægeløfter fra den græske læge Hippokrates, der levede i det 4. århundrede fvt.. I den nuværende form stammer det fra 1815 og lyder

Efter at have aflagt offentlig prøve på mine i de medicinsk-kirurgiske fag erhvervede kundskaber, aflægger jeg herved det løfte, til hvis opfyldelse jeg end ydermere ved håndsrækning har forpligtet mig,

– at jeg ved mine forretninger som praktiserende læge stedse skal lade det være mig magtpåliggende, efter bedste skønnende at anvende mine kundskaber med flid og omhu til samfundets og mine medmenneskers gavn,
– at jeg stedse vil bære lige samvittighedsfuld omsorg for den fattige som for den rige uden persons anseelse,
– at jeg ikke ubeføjet vil åbenbare, hvad jeg i min egenskab af læge har erfaret,
– at jeg vil søge mine kundskaber fremdeles udvidede og i øvrigt gøre mig bekendt med og nøje efterleve de mig og mit fag vedkommende anordninger og bestemmelser.

Hvorfor er der ikke et tilsvarende officielt løfte for akademikere fra andre professioner? Også f.eks. dataloger skal tjene både fattig og rig, skal anvende deres kundskaber med flid og omhu og skal blive ved med at udvide deres kundskaber.

(Visited 281 times, 1 visits today)