Hai Ruis tempel fra 1500-tallet bliver smadret under Kulturrevolutionen i Kina.

I denne sommerferie læser jeg bl.a. Et ensomt menneskes bibel af den kinesiskfødte, nu franske forfatter Gao Xingjian, der i 2000 fik Nobelprisen i litteratur. Romanen foregår under Kulturrevolutionen i Kina, en af de allergrimmeste perioder i landets historie. Millioner af mennesker blev dræbt og talløse kulturskatte blev ødelagt. Billedet her viser hvad der skete med det gamle Hai Rui-tempel på øen Hainan.

Hai Ruis “forbrydelse” var at han var en god embedsmand ved Ming-kejserens hof i 1500-tallet og blev beskrevet i en artikel fra 1959 af Wu Han; artiklen blev senere af Wu Han lavet til en kinesisk opera om Hai Rui. Den blev fortolket som en allegori om den endnu levende marskal Peng Dehuai, der blev kastet i unåde af Mao Zedong for at have kritiseret Det Store Spring Fremad – endnu en grusom del af Kinas historie. I 1965 kom der så en kritisk artikel om operaen. Den “logiske” konsekvens var derefter – at smadre Hai Ruis tempel. Wu Han blev dømt til døden og henrettet. Og nej, intet af dette giver selvfølgelig rationel mening.

Et ensomt menneskes bibel kommer også ind på denne tragiske og groteske hændelse og på de 10 år med ødelæggelser, drab og væbnede konflikter, der fulgte. En hel masse rødgardister bekrigede hinanden og smadrede ufatteligt mange uerstattelige kulturskatte i et forløb på at skrive Kinas fortid om. Reelt var der borgerkrig i Kina fra 1966 til 1976.

Hai Rui-templet er siden forsøgt genopbygget, men hele denne episode,  viser,  hvordan vejen til magten ofte går gennem at “erobre fortiden”. Den viser for mig at se også hvor nemt det er at smadre fortiden, og hvilke konsekvenser, det kan få, hvis man får lov til det. Holocaust-benægterne forsøger som bekendt konsekvent at skrive fortiden om. Også bl.a. borgerkrigen i det tidligere Jugoslavien blev næret af forsøg på at ændre på fortiden.

(Visited 129 times, 1 visits today)