Foto:  T.J. Kirkpatrick / NYT / Redux

I denne uge er der et langt indlæg i Berlingske af Anna Libak, folketingskandidat for Venstre og tidligere udlandsredaktør for Berlingske, der angriber de kvinder, der har anklaget den kommende amerikanske højesteretsdommer Brett Kavanaugh for seksuelle overgreb, der fandt sted i begyndelsen af 1980’erne..

Anna Libak skriver bl.a.

Just derfor er denne sag så tragisk. For den handler ikke om, hvad Kavanaugh rent faktisk har foretaget sig. Den handler om, hvem der er god og hvem der er ond.

På en måde forstår jeg næsten hendes argument – for det er forbundet med alvor at anklage nogen offentligt for en forbrydelse, og i nogle tilfælde, hvor det sker, kan der være tale et ønske om selv at opnå en fordel. Her tænker jeg f.eks. på skilsmissesager, hvor parterne beskylder hinanden for at have begået overgreb mod børnene, eller på en tvist på en arbejdsplads, hvor en kollega beskylder en anden kollega for at have været voldelig. En beskyldning kan, hvis den får lov at stå alene og uimodsagt, ødelægge et menneskes renommé. Selvfølgelig er der et retspolitisk aspekt, der ikke må ignoreres.

Men i sagen om Brett Kavanaugh er der ikke tale om løse injurier, men tale om vigtigheden af at fastslå troværdigheden (eller mangel på samme) hos en bestemt person. Det er en person, der skal have en politisk udpeget embedspost af stor betydning for den lovgivende magt i et stort land, omend landets størrelse her er underordnet.

Derudover, som det seneste års mange sager afslører, er netop seksuelle overgreb omgærdet af en grim tavshedskultur, som har forhindret (og stadig kan forhindre) mange ofte for overgreb i at kunne stå frem – og der er en tydelig kobling mellem tavshedskultur og magt. Der er en grund til, at de ubehagelige sager først kommer frem netop nu.

Og endelig, set i et rent dansk perspektiv, er jeg bekymret over at en person fra et politisk parti, der sidder i regering, udtrykker sig på den måde, som Anna Libak gør netop nu.