De sidste ti linjer fra det 33 sider lange Summary for policymakers fra IPCCs rapport.

I dag kom den seneste rapport fra FNs klimapanel IPCC; den hedder Global Warming of 1.5 °C. Jeg har endnu ikke fået læst den (den er meget lang), men allerede dens Summary for policymakers gør det klart, at der er tale om nogle meget alvorlige konsekvenser, hvis den globale opvarmning af atmosfæren fortsætter. Internationalt samarbejde og kollektiv handling på alle niveauer er nødvendig for at holde den globale temperaturstigning i atmosfæren nede på 1.5 grader celsius.

Men det var også i dag, det kom frem, at SAS til næste år opretter to nye flyruter fra Danmark. Antagelsen bag en sådan beslutning er, at vi kan fortsætte som vi plejer og måske endda få flere ud at flyve end allerede nu. (Faktisk stod de to nyheder oprindelig inden for samme skærmfuld hos DR Nyheder. Det er selvfølgelig et tilfælde, men et påfaldende ét.)

Er det egentlig disse planer om nye flyruter og alle de øvrige planer om vækst, eller er det alle de nødvendige omstillinger af samfundet, der er udtryk for de mest utopiske og virkelighedsfjerne holdninger, når det kommer til stykket?

(Visited 82 times, 1 visits today)