Kategorier
Blog Det er samfundets skyld Sindet

Frygt og angst i politik

Citat fra Franklin D. Roosevelts tiltrædelsestale i 1932.

Fire socialpsykologer fra USA har lavet to interessante eksperimenter, som de i år har publiceret en artikel om . I hvert eksperiment bad man forsøgspersoner om at forestille sig at de havde fået en slags superkraft. Forsøgspersonerne havde først svaret på spørgsmål, der skulle afdække deres politiske standpunkt. Selve eksperimentet skulle havde to dele. Nogle forsøgspersoner skulle forestille sig, at de havde fået at vide, at de kunne flyve. Andre skulle forestille sig, at de havde fået at vide, at de var usårlige.

Det viste sig, at de forsøgspersoner, der forestillede sig, at de var usårlige indtog mere progressive holdninger, end de ellers ville. Dette var ikke tilfælde for dem, der skulle forestille sig, at de kunne flyve.

Eksperimentet er blot et af flere, der tyder på, at vore politiske holdninger i en vis udstrækning formes af frygt og af angst. I et andet amerikansk eksperiment viste det sige, at jo mere frygt 4-årige udviste under et forsøg, jo mere konservative holdninger indtog de hele 20 år senere.

Hvad er det, der former dansk politik i disse dage?