I Politiken udtaler Martin Henriksen fra Dansk Folkeparti at

»Når man tænker på, at det er mennesker, der kommer til Danmark og påstår, at de har behov for beskyttelse, så giver vi dem beskyttelse. Sådan er reglerne nu. Jeg mener ikke, at vi derudover er forpligtede til at give dem ydelser. Men det gør vi jo rent faktisk. Nu sænker vi så nogle af de ydelser. Men de får stadig ydelser. Så jeg synes ikke, vi har noget at skamme os over, det må jeg sige«, siger udlændinge- og integrationsordfører Martin Henriksen.


Ifølge Bekendtgørelse om Danmarks ratifikation af den i Geneve den 28. juli 1951 undertegnede konvention om flygtninges retsstilling er det dog tilfældet. Her står der i Artikel 23 at

Med hensyn til offentlig hjælp og understøttelse skal de kontraherende stater indrømme flygtninge, der lovligt bor indenfor deres område, samme behandling som deres egne statsborgere.

Så flygtninge skal have samme behandling som danske statsborgere. Dette er endda del af dansk lovgivning. Den eneste måde, hvorpå man kan omgå dette, er ved at indføre en lovgivning, der gør at danske statsborgere, der har været væk fra Danmark, også kan modtage det, der nu hedder “hjemsendelsesydelse”. Af samme grund kan danske statsborgere også modtage det særlige “dansktillæg”, hvis de har bestået FVU-trin 2 prøven i dansk (det er der ikke mange danske statsborgere, der har). Hvor de danske statsborgere på “hjemsendelsesydelse” så skal sendes hen, når skal “hjemsendes”, ved jeg dog ikke.

(Visited 166 times, 1 visits today)