Kategorier
Blog Det er samfundets skyld

Når jeg bliver 68

Kilde: https://seniorhaandbogen.dk/pension/folkepension/pensionsalder/

Efter lang tids konkurrence mellem regeringen og Socialdemokraterne om hvem der kan føre den mest restriktive politik over for flygtninge, er der nu pludselig fokus på pensionsalderen. De, der er født i samme periode af Danmarkshistorien som mig (og det gælder også bl.a. Lars Løkke Rasmussen, der er fire måneder yngre end mig) kan se frem til at skulle arbejde indtil de bliver 68.

Det interessante er så, at forsøgene på at være de strammeste strammere faktisk også giver en indikator af holdningen til arbejdslivets længde. Her tænker jeg på den såkaldte “integrationsydelse”, der nu hedder hjemsendelsesydelse, og de andre stramninger, der først og fremmest skal forhindre flygtninge i at få sociale ydelser på niveau med andre borgere i Danmark. En af konsekvenserne af alt dette er de såkaldte brøkpensionister.

I dag skal man have boet i Danmark i 40 år af de 50 mulige år for at få ret til fuld pension. Men fra 1. juli 2025 skal man have boet i Danmark i mindst 90% af de år, man har levet fra det fyldte 15. år og indtil folkepensionsalderen (som skubbes længere og længere ud i fremtiden) for at kunne få fuld folkepension. Så arbejdslivet har været defineret til at være mindst 40 år, men allerede om seks år vil det være temmelig meget længere – og det skal i det store og hele udspille sig inden for landets grænser. Det er interessant, hvordan bl.a. Dansk Folkeparti vil kunne forene sin opbakning til forslaget fra Socialdemokraternes forslag om tidligere pensionsalder til mennesker i bestemte erhverv med den idé om brøkpension, som partiet fik indført.