Kategorier
Blog En køn historie Etiske fordringer

Giftig maskulinitet

Inden for de seneste måneder er der igen kommet fokus på nogle uheldige adfærdsmønstre, som er udbredt blandt mænd: at være nedladende over for andre mænd og over for kvinder, at undertrykke egne og andres følelser (især følelser af tvivl og sårbarhed), at fokusere på vold og aggression som en god måde at løse konflikter på osv.

Det hele kommer i kølvandet på en reklame fra Gillette (af alle). American Psychological Association (APA) har udtalt sig om det, de kalder “traditionel maskulinitet”. I en artikel af Stephanie Pappas fra APA står der

Once psychologists began studying the experiences of women through a gender lens, it became increasingly clear that the study of men needed the same gender-aware approach… The main thrust of the subsequent research is that traditional masculinity—marked by stoicism, competitiveness, dominance and aggression—is, on the whole, harmful.

(Det, der ærgrer mig her, er det at begrebet stoicisme bliver brugt på denne måde. Antikkens stoiske filosoffer repræsenterede for mig at se slet ikke den slags værdier. Men det vil jeg lade ligge her.)

Selvfølgelig har den slovenske filosof Slavoj Žižek udtalt sig også om dette. Han skriver i et indlæg, der bl.a. har været bragt i dagbladet Information at

Man kan sige, at hvor homoseksualitet i gamle dage blev set som en sygdom, søges maskulinitet i dag sygeliggjort som en uønsket afvigelse, der må bekæmpes. ….

Skiftets konturer toner frem, når vi ser på listen over de adfærdstræk, som hævdes at karakterisere ’giftig maskulinitet’: at undertrykke følelser og bekymringer, at være uvillig til at søge hjælp og tilbøjelig til at løbe risici, selv hvis de involverer fare for selvskade.


Men her synes jeg, Žižek går helt galt i byen. Der er ikke tale om et angreb på mænd som sådan. Ordet “traditionel” læser jeg som betydende “noget, der kommer fra traditionerne” – og der er som bekendt både gode og dårlige traditioner. Der findes nogle mandeidealer, som har været meget udbredte, og som ikke er gode eller værdige idealer, og det, dem nogle kalder “traditionel maskulinitet”. Der er mange kvinder, der lider under den slags, og der er også mange mænd, der lider under “traditionel maskulinitet”, fordi idealerne er urimelige og svære at leve op til og gør, at der er så meget af sig selv, man skal undertrykke.

Det er netop ikke en form for adfærd, der på en eller anden måde er indbygget i mænd, men en form for adfærd, som kommer fra uheldige normer i samfundet, som bliver overtaget gennem generationerne gennem opdragelse og kulturel påvirkning. Det er bedre at tale om “giftig maskulinitet” og derigennem indse, at der er flere måder at være mand på.

Jeg har desværre mødt mænd, der i større eller mindre grad opfører sig “giftigt”, men jeg kender mange mænd, der ikke abonnerer på den giftige maskulinitet, tager stor afstand fra den slags adfærd og aktivt forsøger at efterleve deres holdninger.

Der er selvfølgelig også nogle uheldige kvindeidealer, som bliver overført fra generation til generation. Det er bare ikke mig, der skal skrive om dem her, blandt andet fordi det kunne misforstås som en kritik af kvinder i al almindelighed, præcis ligesom kritikken af traditionel maskulinitet nu bliver misforstået som en kritik af mænd i al almindelighed. Pointen er en anden: Traditioner skal ændres, hvis de ikke er gode traditioner, og en giftig måde at være menneske på er ikke god for nogen.

(Visited 640 times, 3 visits today)
Loading Facebook Comments ...

Skriv et svar