Kategorier
Blog Menneskerettighederne

Demokratiet er i vejen

Dette kunne faktisk være et dansk universitet.

Theresa Scavenius, der (endnu) er ansat på Aalborg Universitet, skriver i Information om demokratiet, der har det skidt i Danmark. Hun nævner bl.a. lovgivningen om dobbelt straf for forbrydelser begået i bestemte områder af landet og lovgivning, der bliver vedtaget på trods af forskningsresultater. Og hun har fat i et ubehageligt fænomen, vi meget sjældent taler om.

Det er ikke en samlet bevægelse for afmontering af demokrati i stor skala, “bare” en lang række af tilsyneladende små ændringer. I Danmark er der mange eksempler på denne langsomme afmontering af demokratiet, og også en del, som Scavenius ikke får nævnt. Hvad angår beslutningsprocesser og indsigt i dem er der flere direkte eksempler. Universiteterne blev afdemokratiseret i 2003. Offentlighedsloven blev ændret i 2014 og begrænsede bl.a. mulighederne for indsigt i ministerbetjening, dvs. i hvordan ministerier og embedsværk kommunikerer med hinanden. Argumentet for disse ændringer er det samme, nemlig effektivitet. Socialdemokraterne og de nuværende regeringspartier var helt enige om disse to former for afdemokratisering.

En anden form for afdemokratisering er mere subtil, nemlig privatisering, hvor tidligere offentlige virksomheder kommer på private hænder og ikke mere er under demokratisk kontrol. Her er argumentet også til dels et effektivitetsargument, til dels et økonomisk. Også her har der været stor enighed mellem Socialdemokraterne og de nuværende regeringspartier.

Men også stramningerne af lovene om statsborgerskab (hvor der nu også er stor enighed mellem Socialdemokraterne og den nuværende regering) er udtryk for en afdemokratisering, for jo sværere det bliver at blive statsborger, jo sværere bliver det at kunne deltage fuldt og helt i den demokratiske proces. Her er det ikke et effektivitetshensyn, der er tale om, men derimod en idé om at deltagelse i den demokratiske proces ikke er en rettighed, men derimod et privilegium, man skal gøre sig fortjent til. Hele lovgivningen om integrationsydelse/hjemsendelsesydelse, brøkpension og andre former for forskelsbehandling er også udtryk for en tænkning om sociale ydelser, der ikke er rettighedsbaseret, men baserer sig på en idé om privilegier.

Engang i 2019 kommer der et folketingsvalg, og i valgkampen kunne det være godt at få demokratiet og den snigende afdemokratisering i fokus og få en diskussion af begrundelserne for afdemokratiseringen. Det kan sagtens gå hen og blive en meget afslørende diskussion.