Kategorier
Blog Menneskerettighederne Retspolitik

Alle har ret til at bruge retten

Grafik: Meredith Stern (https://justseeds.org/product/article-6-udhr/)

Jeg tror ofte, at lavpunktet er nået i dansk flygtningepolitik, men hver gang tager jeg fejl. Efterhånden handler det nu for politikerne om at skaffe sig af med menneskerettighederne.

I dag kan jeg læse at Martin Henriksen fra Dansk Folkeparti vil gøre det umuligt for flygtninge og asylansøgere at sagsøge de danske myndigheder.

Den konkrete anledning er, at et syrisk ægtepar af Københavns Byret er blevet tildelt en erstatning på 10.000 kroner hver for at være blevet adskilt af de danske myndigheder. I et spørgsmål til Inger Støjberg spørger Martin Henriksen

…hvilke muligheder der er for enten helt at afskære eller alternativt begrænse asylansøgeres og/eller flygtninges muligheder for at føre retssager mod den danske stat eller andre offentlige myndigheder eksempelvis ved i visse tilfælde at fjerne muligheden for at søge økonomisk kompensation, således at domstolen fortsat kan dømme, men uden at tildele økonomisk kompensation i tilsvarende sager.

Her bemærker jeg, at artikel 6 i Verdenserklæringen om menneskerettigheder siger at

Ethvert menneske har overalt i verden ret til at blive anerkendt som retssubjekt.

Det, Martin Henriksen her anfægter, er med andre ord en af de fundamentale menneskerettigheder. Det er bekymrende, at en toneangivende dansk politiker så systematisk vil underminere retssikkerheden. Og jeg spekulerer på, hvordan Socialdemokraterne vil reagere her.

(Visited 98 times, 1 visits today)
Loading Facebook Comments ...

Skriv et svar