Kategorier
Blog Det er samfundets skyld

Overlad det til de andre

Verdenskort med det centralt beliggende Danmark. Kilde: Wikimedia Commons.

Jens Philip Yazdani husker mange som den velformulerede gymnasieelev fra Aarhus, som var med i Debatten på DR2 i efteråret 2016 og her kolliderede med Martin Henriksen fra Dansk Folkeparti der “ikke kunne vide om” Jens var dansker. Senere blev Jens faktisk formand for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning og er nu studerende på Københavns Universitet. For nylig har han skrevet et meget rammende indlæg på RÆSON, som er værd at læse.

Hans vigtige observation (men læs Jens’ indlæg!) er at dansk politik i dag anskuer alle problemer som “danske” problemer og at de helst skal løses ved – at overlade dem til udlandet. Det er paradokset i nationalismen i sin essens: “Vores” land er noget særligt og har en særlig styrke, men er samtidig så afmægtigt, at andre skal løse “vores” problemer.

Danskfødte kriminelle uden dansk statsborgerskab bliver udvist til lande, hvor de aldrig har boet. Så skal deres nye hjemlande leve med deres kriminalitet, selv om den skyldes en opvækst i Danmark. Danske Syriens-krigere med dansk statsborgerskab skulle helst, stod det til regeringen og andre, ikke udleveres til Danmark. Så kan Syrien og andre lande leve med de pågældende, også ganske farlige personer. Og mennesker på flugt, der flygter til Danmark, skal ideelt set ikke være i Danmark – men overlades til andre lande. Hvis der er mennesker på flugt i Danmark, skal de helst gemmes af vejen indtil de igen kan overlades til udlandet.

Den samme tendens ser vi i miljøpolitik. Den globale opvarmning er ikke et “dansk” problem og skal derfor overlades til udlandet. Og i det omfang, der er tale om et “dansk” problem, er der ikke så meget, “vi” kan eller skal gøre ved det.

Det internationale udsyn er blevet væk, og det er på tide at finde det igen.