Lysbuget knortegås. Foto: Peder Bundgaard (http://novana.au.dk/fugle/traekfugle/traekfuglearter/lysbuget-knortegaas/)

For nogle år siden var jeg med til en protest mod Egholm-motorvejen. Tre folketingspolitikere var taget til Egholm for at tage et “første spadestik” til en sådan motorvej, men jeg og andre aktivister fulgte efter dem. Jeg husker, hvordan et medlem af Dansk Naturfredningsforenings Ungdom prøvede at sige til Preben Bang Henriksen (MF for Venstre) at strandtudsen findes på Egholm, og at den faktisk er totalfredet.

– Det er jo bare sådan en lille tudse.

var politikerens reaktion. Han var tydeligvis ligeglad. Men han er ikke den eneste, der har denne kyniske holdning.

En anden sjælden dyreart, der forekommer på Egholm, er den lysbugede knortegås. Fra september til maj overvintrer de lysbugede knortegæs i Danmark og bl.a. kommer der gæs til Egholm. I disse dage trækker gæssene op til Svalbard, men i en lang periode af året bor de sjældne gæs på Egholm. I dag udtaler Maja Torp, der er folketingskandidat for Venstre til Nordjyske, så at

– Jeg er slet ikke ligeglad med klimaet. Det er meget vigtigt for mig, men vi har brug for den forbindelse, og Egholm-forbindelsen er klart den bedste. At vi får den er vigtigere end knortegåsen

Det er interessant på en trist måde, at folketingskandidater på denne måde er ligeglade med sjældne dyrearter, og det er direkte ubehageligt at høre en folketingskandidat udtale, at en motorvej er vigtigere end en dyreart (og tilmed får rodet truede dyrearter sammen med klimaforandringerne).