Briton Rivière: Fristelsen i ørkenen. (COL; (c) City of London Corporation; Supplied by The Public Catalogue Foundation)

Uanset hvad man tror på, er beretningen om fristelsen i ørkenen en væsentlig fortælling om etik. Beretningen dukker op i Det Nye Testamente i alle de tre synoptiske evangelier. Jesus havde opholdt sig i ørkenen i lang tid og fastet (sådan som jødiske mystikere gjorde det), da djævelen kom til ham i et syn.

Igen tog Djævelen ham med sig, denne gang til et meget højt bjerg, og viste ham alle verdens riger og deres herlighed og sagde til ham: “Alt dette vil jeg give dig, hvis du vil kaste dig ned og tilbed mig.”

Matthæusevangeliet, kapitel 4, vers 8-9

Jesus bliver fristet af almagten, men står imod.

Hvis man ikke tror på en gud, men på f.eks. nyere science fiction, kan man finde den samme beretning i Star Wars. Lige inden Darth Vader hugger hånden af sin søn, Luke Skywalker, nær slutningen af Imperiet slår igen, siger han

Luke, you can destroy the Emperor. He has foreseen this. It is your destiny! Join me, and together, we can rule the galaxy as father and son! Come with me. It is the only way.

Det er det samme store etiske dilemma, der stadig findes rundt omkring. Skal man følge magten og prøve at få indflydelse gennem at anerkende magten, eller skal man stå fast på sine principper? Jeg tror på det sidste. Hvis vi følger og anerkender den skånselsløse magt, sådan som den eksisterer, ender vi bare med at holde den i live og miste os selv.