Den engelske sanger Billy Braggs tredje album fra 1986.

I dag er der en kronik i dagbladet Information af Joachim Nielsen, der kalder sig for “frafalden borgerlig” – for 21 år siden skiftede han fra “blå blok” til “rød blok”. Det, han savner, er et borgerligt ideal; han fremsætter ti bud på teser om borgerlighed. De er:

  1. Vi er så borgerlige, at det gør noget
  2. Vi vil bygge land med ånd mere end med lov
  3. Alle skal have adgang til kulturtilbud
  4. Alle skal årligt benytte kulturtilbud
  5. Vi vil fordoble investeringerne i kultur
  6. Alle skal læse skønlitteratur
  7. Danskerne skal kunne føre de mest nuancerede samtaler i verden
  8. Danmark skal være nummer et på det globale dannelsesindeks
  9. Faget kultur skal indføres i Folkeskolen
  10. Danskernes liv skal være mere meningsfulde

Jeg er bestemt ikke “så borgerlig, at det gør noget”, men de efterfølgende teser kan jeg faktisk erklære mig enig i.

Teserne er for mig at se ikke udtryk for politisk holdning, men derimod for en stillingtagen til begrebet dannelse – og det er længe siden, man har talt om dannelse. De eneste, der taler om en form for “borgerlige dyder” i den borgerlige verden, er nationalister som Marie Krarup, Sørine Gotfredsen og Alex Ahrendtsen, og her handler det i virkeligheden ikke om dannelse, men om en bestemt, tilbageskuende form for “danskhed”. De andre såkaldte borgerlige i dag er, som Joachim Nielsen da også siger, i virkeligheden bare liberalister, der først og fremmest er interesseret i økonomi og i profit (folk som næsten-navnebroderen, den netop detroniserede Joachim B. Olsen). For sådanne mennesker er kulturdebatten Talking with the taxman about poetry. Og på de såkaldte sociale medier, der reelt først og fremmest er reklamesider, er der ingen skønlitteratur og som oftest ikke nogen nuanceret debat.

En af grundene til at de “borgerlige dyder” har tabt, er ironisk nok netop, at de ikke “kan betale sig” under de økonomiske betingelser, som borgerlig politik har skabt.