I dag er der overskrifter i både Jyllands-Posten og B.T., der giver udtryk for bekymring over at så mange mennesker i udsatte boligområder (de såkaldte “ghettoer”) er blevet mobiliseret til at stemme til dette folketingsvalg og tilsyneladende i stort omfang stemte på De Radikale og Enhedslisten. Den ene af de bekymrede personer er den nationalistiske præst Sørine Gotfredsen. Den anden bekymrede person er den stærkt højreorienterede Søren Hviid Pedersen, der tidligere var lektor på SDU og tilbage i 2011 i en kronik talte for at bl.a. arbejdsløse ikke skulle have stemmeret.

Der er mere end 400.000 voksne mennesker, der bor i Danmark, men ikke kan stemme, fordi de ikke er statsborgere. Min fornemmelse er at de mange stramninger, der alene har til formål at gøre det svært at blive dansk statsborger, i ikke ringe omfang skyldes to forhold: Det ene, at man ikke kan udvise danske statsborgere (omend der i sagen om Said Mansour er banet vej for, at man kan fratage borgere med dobbelt statsborgerskab deres danske statsborgerskab). Det andet, at nationalistiske politikere i Danmark ved, at borgere med udenlandsk baggrund ofte ikke vil stemme på dem. Og hele den “bekymring”, vi ser i dag, er formodentlig tæt forbundet til det sidste af disse to forhold. Det virker på mig som et sidste desperat forsøg på at gøre folketingsvalget til det udlændingevalg, det ikke blev.

De borgere, der har udenlandsk baggrund, men er danske statsborgere, kan nemlig tilsyneladende ikke handle rigtigt. Enten stemmer de ikke – hvilket så viser, at de ikke engagerer sig i det danske samfund – eller også stemmer de, men på de “forkerte” partier.