I skrivende stund er jeg stadig i Storbritannien, og her skriver Gary Younge i The Guardian om hvordan der er en magtelite, der har en uforholdsmæssigt stor indflydelse på britisk politik og kultur – og i særdeleshed på engelsk politik og kultur. Det er mennesker, der har gået på bestemte kostskoler og på bestemte universiteter, og her ikke mindst Oxford og Cambridge. Kun 1 procent af befolkningen har gået på privatskolen, men de udgør 39% af eliten. Mindre end 1% har studeret i Oxford eller Cambridge, men de udgør 24% af eliten. Det er meget tydeligt, at Storbritannien er et klassesamfund (det ser jeg også, når jeg går rundt her) og at det påvirker magtstrukturerne – men den sociale mobilitet har det heller ikke godt. Officielt er Storbritannien et demokrati, men det er kun en håndfuld mennesker fra arbejderklassen, der når op i eliten.

Danmark er også officielt set et demokrati, og her har vi tit hævdet, at den sociale mobilitet er god, men en undersøgelse fra i år viser, at det faktisk går den forkerte vej. For at man kan komme “opad” mod systemet, starter vejen med at man får en gymnasial uddannelse. Og her er det faktisk gået den forkerte vej. Andelen af unge, der i en alder 25 har fået en ungdomsuddannelse, er aftaget med 2,9 procentpoint fra 1998 til 2018, når vi taler om unge med forældre som ikke har fået en ungdomsuddannelse. I det hele taget er det kun 59,3 procent af de 25-årige med forældre uden en ungdomsuddannelse, der får en ungdomsuddannelse, mens det er 84,4 procent af dem, hvor forældrene har en ungdomsuddannelse, der selv får sig en ungdomsuddannelse.

På webstedet http://magtelite.dk er der en del vigtige forskningsresultater om den danske magtelite, men det er ikke så meget, jeg har kunnet finde om den sociale mobilitets indflydelse på eliten. Det ville være godt at få mere at vide om netop dét aspekt.

(Visited 154 times, 1 visits today)