Universitetet i Oslo.

I Norge har der i de seneste år været mange fusioner af videregående uddannelsesinstitutioner. En norsk undersøgelse foretaget af Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved Høgskolen i Oslo og Akershus i 2017 viser, at 36 procent af de adspurgte ved universiteter og højere læreanstalter i Norge mener, at arbejdslivet går i en mere autoritær retning.

Den norske undersøgelse viser, at en lav grad af medbestemmelse øger sandsynligheden for modstand mod ændringer. Til gengæld giver en høj grad af medbestemmelse større tilslutning til ledelsens mål og værdier.

Jeg kan ikke sige noget om, hvordan forholdene er i Danmark, men der er formodentlig ikke tale om et fænomen og en reaktion, man kun ser i Norge. Jeg håber, at der under den regering, vi har nu, vil komme øget fokus på dette også.

(Visited 88 times, 1 visits today)