Kategorier
Blog En køn historie

En utæt akademisk rørledning

En canadisk undersøgelse om overgangsfrekvenser inden for samfundsvidenskab og humaniora. Kilde: http://blogs.nature.com/news/2012/11/leaky-pipelines-for-canadian-women-in-research.html

En stor del af dem, der i dag får en universitetsuddannelse, er kvinder. Men der er forholdsmæssigt langt færre kvinder end mænd, der gør akademisk karriere. Fænomenet er grundigt undersøgt og kaldes på engelsk for the leaking pipeline. Danske undersøgelser endda at Danmark er et foregangsland på en træls måde – af 24 EU-lande er Danmark kun på en 17. plads hvad angår andelen af kvindelige professorer. Man ved også en hel del om hvorfor rørledningen lækker og hvor. Det er ikke mindst i overgangen fra adjunkt/postdoc til lektor, at kvinderne falder fra. I en international undersøgelse fra i år bliver problemet analyseret gennem kvalitative interviews, og de bekræfter en hypotese om at det er faktorer som usikkerhed og problemer med at kunne have en ordentlig balance mellem arbejdsliv og familieliv, der især spiller ind.

Efter min mening bør man i den akademiske verden som helhed gøre en yderligere indsats her for at ændre på den situation, at overgangsfrekvensen til at blive lektor er lavere for mænd end for kvinder. Fænomenet findes i alle universitetsfag; grafen ovenfor viser hvordan rørledningen lækker inden for samfundsvidenskab og humaniora i Canada. Men i naturvidenskab, og her specielt i fag som datalogi, er kønsfordelingen særligt skæv, og her burde man især være opmærksom på problemet. Problemet er svært at løse, men det hjælper ikke at ignorere det eller at slå det hen. På bl.a. Aarhus Universitet og MIT prøver man nu at gøre en aktiv indsats, og det ville være godt, hvis det også skete andre steder.

(Visited 149 times, 1 visits today)
Loading Facebook Comments ...

Skriv et svar